nl

Henny De Baets – CEO OVAM: “De transitie naar de circulaire economie begint nu!”

26-06-2018

Vlaanderen staat in Europa -en zelfs wereldwijd- aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen. 66% van het huishoudelijk afval, 76% van het bedrijfsafval en zelfs meer dan 90% van het bouw- en sloopafval krijgen vandaag al een tweede leven. Daar mogen we terecht heel trots op zijn. Maar toch kunnen en mogen we het daar niet bij laten. Met de verdere overgang naar een circulaire economie kan Vlaanderen namelijk welvaart en welzijn creëren op een slimme, innovatieve en duurzame wijze.

Henny De Baets - CEO OVAM
Henny De Baets - CEO OVAM

Initiatieven als Plan C en het Vlaams Materialenprogramma legden de voorbije jaren al de vinger op de wonde: onze hoge recyclagecijfers bieden niet voor alle problemen een oplossing! De vraag naar -eindige- natuurlijke grondstoffen blijft veel te hoog en de milieu-impact van ons productie- en consumptiepatroon aanzienlijk. En wat meer is via recente onderzoeken weten we ook dat een zorgvuldiger materialenbeheer en meer circulaire economie ook kan leiden tot een daling van onze CO2-uitstoot:  www.ovam.be/circulaire-economie-belangrijk-wapen-in-strijd-tegen-klimaatverandering

De Vlaamse Regering heeft met het transitieproject Circulaire Economie de ambitie uitgesproken om Vlaanderen volledig circulair te maken tegen 2050. De oprichting van Vlaanderen Circulair in 2017, in de schoot van de OVAM, is een volgende logische stap in dat proces. https://www.vlaanderen-circulair.be Daarbij werd het 'governance-model' waarbij diverse actoren en stakeholders uit de maatschappij - waaronder ook VCB - mee aan boord gaan om het programma te bepalen, behouden.

Maar laat vooral duidelijk zijn beste lezer, dat die transitie naar de circulaire economie geen zorgen voor later zijn. Die transitie die begint nu! Zeker in de bouwsector. Een circulaire bouweconomie is een pak realistischer dan velen denken. Traceringssystemen als Tracimat of milieu-impacttools zoals Totem www.totem-building.be helpen ons vandaag al op weg naar een lagere milieu-impact, minder grondstofgebruik of het hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen.

Maar het meest overtuigende argument is natuurlijk zoals steeds de praktijk. In 2017 selecteerde Vlaanderen Circulair 63 circulaire economieprojecten. Maar liefst 16 van die projecten komen uit de bouwsector of hebben er een rechtstreekse link mee: deelplatformen als Werflink, producenten met innovatieve bouwmaterialen, ondernemers die focussen op het hergebruik van gebouwelementen, ... Steeds meer bedrijven en organisaties zien niet alleen een milieuvoordeel maar ook een business-model in de circulaire economie. En dat is natuurlijk waar we naar toe willen!

De nieuwe call voor circulaire economieprojecten loopt nog tot 29 juni. Wij hopen minstens evenveel circulaire economie-inspiratie uit de bouwsector te mogen ontvangen als in 2017. Aan de slag! vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call