nl

Recyclage en hoogwaardig hergebruik: de bouw neemt met Tracimat de leiding

08-08-2018

Vanaf 24 augustus duidelijk onderscheid tussen bouwpuin met hoog- en laag-milieurisicoprofiel

Vlaanderen scoort zeer goed als het gaat om de recyclage van bouw- en sloopafval. Meer dan 90 % (+/- 15miljoen ton op jaarbasis) wordt al hergebruikt. Maar op dit moment is dit doorgaans voor laagwaardige toepassingen. Nu is een nieuwe en grote stap gezet naar hoogwaardig hergebruik. Op initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw is Tracimat opgezet, een traceringssysteem dat de zuiverheid van bouw- en sloopafval garandeert. Als gevolg van een gewijzigde regelgeving kan de bouwsector vanaf 24 augustus puin met een laag-milieurisicoprofiel goedkoper laten verwerken dan het sloopafval met een hoog-milieurisicoprofiel. Een win voor de samenleving aangezien de tracering en selectieve recyclage van bouwpuin hoogwaardige toepassingen zullen aanmoedigen. Dat zal de vraag naar primaire grondstoffen doen verminderen.

Voor hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval mag dit niet vervuild zijn door gevaarlijke stoffen en materialen. Asbest is daarvan het bekendste, maar lang niet het enige voorbeeld.

Om de goede kwaliteit van bouw- en sloopafval te garanderen is een nauwgezette tracering nodig. Deze begint al vóór de afbraakwerken, met de opmaak van een correcte sloopinventaris die de materialen in het gebouw of de constructie beschrijft.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft enkele jaren gelegen Tracimat opgericht. Deze sloopbeheerorganisatie levert attesten af die de kwaliteit van afval bevestigen. Dankzij een ingreep van de Vlaamse regering zal dit sloopbeheersysteem vanaf 24 augustus 2018 het hergebruik van bouw- en sloopafval een nieuwe dynamiek geven, zegt Marc Dillen (directeur-generaal VCB).

Marc Dillen: "De bedrijven die dit afval verwerken kunnen door de gewijzigde regelgeving materialen met een attest van Tracimat aanvaarden als puin met een laag-milieurisicoprofiel. De bouwsector wint hierbij, want het kost minder om dergelijk puin te verwerken. Maar ook de samenleving is een winnaar, want proper puin is beter geschikt voor hoogwaardige toepassingen. De materialenkringloop kan beter gesloten worden, en onze afhankelijkheid van primaire grondstoffen vermindert."

Na verloop van tijd zal Tracimat niet enkel de hoogwaardige toepassing van inert puin bevorderen. De organisatie zal ook bijdragen aan de toelevering van bijkomende grondstoffen aan de verwerkende nijverheid, door de tracering van PVC, metalen en dergelijke. Hiermee wordt een begin gemaakt met echte urban mining als extra stimulans voor een circulaire economie.

Afval krijgt weer identiteit

De nieuwe situatie is het gevolg van wijzigingen aan het VLAREMA, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Dit legt op dat brekers (de bedrijven die bouw- en sloopafval verwerken) vanaf 24 augustus 2018 het onderscheid moeten maken tussen puin met een hoog-milieurisicoprofiel en puin met een laag-milieurisicoprofiel.

Door de oprichting van de sloopbeheerorganisatie Tracimat is deze ingreep van de Vlaamse regering een efficiënte maatregel om te komen tot een cradle-to-cradle benadering in de bouw.

Marc Dillen: "De bekende voorvechter van de kringloopeconomie Thomas Rau noemt afval 'a material without an identity'. Tracimat geeft afval weer een identiteit."

In het verleden heeft de Vlaamse Confederatie Bouw ook al de Grondbank opgericht, een traceringssysteem voor uitgegraven grond. Tracimat en de Grondbank maken samen de tracering mogelijk van meer dan de helft van het recycleerbare afval geproduceerd door de hele Vlaamse economie.

Meer weten ?  www.tracimat.be