nl

Internationale interesse in knowhow in circulair bouwen

18-04-2018

Vlaanderen wereldwijd koploper in hergebruik van grond en sloopafval

Vlaanderen heeft nu meer dan 10 jaar een sluitend systeem om kwaliteitsvol grondverzet te garanderen. Daarenboven hergebruikt de bouwsector in onze regio 95 % van haar bouw- en sloopafval. Dit gooit hoge ogen, ook in het buitenland. Zo hebben intussen Franse, Canadese en Baskische delegaties een beroep gedaan op de Vlaamse knowhow.  Zo zal er bij de werken aan de ring rond Parijs 50 miljoen m³ grond vrijkomen. Hoe omgaan met een dergelijke hoeveelheid grond en wat met de verantwoordelijkheden? Met deze vragen komt men bij ons te rade. 


De performantie van het grondverzetskader in Vlaanderen is het gevolg van het feit dat bij werken de verantwoordelijkheid voor het hergebruik van de uitgegraven grond bij de aannemer ligt: de vervuiler - diegene die mogelijk vervuilde grond aanvoert - betaalt. Aannemers gaan daarom omzichtig om met aan- en afvoer van grond. De sector zet zich dan ook in om een markt van - liefst hoogwaardige - toepassingen van grondstromen te doen ontstaan: aannemers gaan met andere woorden zelf op zoek naar economische meerwaarde en een deelname aan de circulaire economie.

aldus Liesbet Van Cauwenberghe - experte bij Grondbank en Tracimat. 

Download hieronder het interview met Liesbet Van Cauwenberghe 'Een ontmoeting tussen praktijk en beleid'

clean sand als eindproduct van grondreiniging
clean sand als eindproduct van grondreiniging

Dankzij Tracimat zuivere afvalstromen voor hoogwaardige recyclage

De bouwsector is niet alleen de grootste (in volume) producent van afvalstoffen, maar ook de grootste gebruiker van deze gerecycleerde afvalstoffen. Een aandachtspunt is het ongecontroleerd mengen van gevaarlijk afval in bouwstoffen. Dat maakt een tweede of derde leven als recyclaat vaak moeilijk. Om de schaarste in bouwmaterialen of primaire delfstoffen op te vangen, is het ook nodig om voldoende hoogwaardige toepassingen voor gerecycleerde granulaten te vinden.

Daartoe heeft de Vlaamse Confederatie Bouw Tracimat opgericht. Dat is een sloopbeheerorganisatie die het selectieve sloopproces attesteert en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaat wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Het doel is om tot zuivere afvalstromen/materialen te komen die vervolgens hoogwaardig kunnen worden ingezet.


Lees als eerste volgende blogberichten