nl

Biobased bouwen in de kijker

17-11-2021

Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we biobased grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen; niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. Aan de hand van twee inspirerende video's illustreert CBCI het potentieel van biobased en circulaire materialen en hoe deze toegepast kunnen worden in toffe én betaalbare bouwprojecten. Meer weten over het CBCI-project?

  • Een jong koppel in Heule stapte als bouwheer met hun idee voor een ecologische eengezinswoning naar het architectenbureau, die op hun beurt samen met de aannemer en de bouwheer zelf een houtskeletbouw woonst realiseren met o.a. kalkhennepblokken. 
  • Een tweede project is in Wondelgem, waar een co-housing project wordt gerealiseerd volgens heel wat circulaire principes vanaf de eerste schetsen bij de architect. Aan de hand van houtskeletbouw en o.a. demonteerbare vloeropbouw en gebruik van glasschuimgranulaten kan op een duurzame en veranderingsgerichte manier een bouwproject neergezet worden.