BLOG

30 Maart 2021 is de dag waarop we in ons land alle hernieuwbare bronnen voor het hele jaar hebben opgebruikt. Dit is onze zogeheten Overshoot Day. Wereldwijd gezien ligt die dag op 22 augustus , maar in heel wat Europese landen valt die een stuk vroeger. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept daarom jongeren en professionals met werkervaring op...

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat circulaire en biogebaseerde praktijken door de bouwsector worden overgenomen? Dit is de centrale vraag binnen het CBCI-project. Deze specifieke projectpijler richt zich vooral op de financiële, economische en financieringscomponent van circulair biobased bouwen en werkt het projectteam aan de ontwikkeling van...

De bouw is een belangrijke driver in de klimaatuitdaging. Indien we ten volle inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar krijgen we ook een forse stijging in hernieuwbare energietoepassingen en creëren we heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook het efficiënt (her)gebruik van materialen en de focus op...

De Green Deal Circulair Bouwen is een initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de VCB. In februari 2019 zijn we van start gegaan en inmiddels zijn er meer dan 330 deelnemende organisaties aangesloten bij deze 4 jaar durende Green Deal. De Green Deal groeit dankzij de input van en uitwisseling in het lerend netwerk. Dit doen we...

Het Europese Interreg-project Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen, die gedurende 4 jaar werken aan het stimuleren en faciliteren van hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa. Uiteindelijk wil het project een stijging van 50 % bewerkstelligen van de hoeveelheid...

Eind 2019 is het verslag gepubliceerd waarin je een overzich krijgt van het werk dat het operationeel team van Vlaanderen Circulair in de voorbije twee jaar verzette. Daarbij is een belangrijke rol voor onze bouwsector weggelegd! De Vlaamse Confederatie Bouw speelt een actieve rol binnen de Stuurgroep en is (mede-)initiator van verschillende...