nl

BLOG

Meer en meer wordt duurzaamheid in de kijker gezet. Steeds meer bedrijven krijgen er oog voor en vragen zich af hoe ze duurzaamheid in het algemeen en duurzaam bouwen specifiek kunnen introduceren in hun bedrijf. Daarom heeft de Vlaamse Confederatie Bouw in samenwerking met het WTCB lerende netwerken in Vlaanderen opgezet.

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft meegewerkt aan de whitepaper "Circulaire en biobased ambities in bouwprojecten. Een integrale aanpak van het aanbestedingsproces." In deze publicatie lees je ervaringen en leerlessen uit de praktijk over circulair biobased aanbesteden. Je komt te weten hoe veranderingen in het inkoopproces leiden tot innovatieve...

Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we biobased grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen; niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een...

30 Maart 2021 is de dag waarop we in ons land alle hernieuwbare bronnen voor het hele jaar hebben opgebruikt. Dit is onze zogeheten Overshoot Day. Wereldwijd gezien ligt die dag op 22 augustus , maar in heel wat Europese landen valt die een stuk vroeger. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept daarom jongeren en professionals met werkervaring op...

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat circulaire en biogebaseerde praktijken door de bouwsector worden overgenomen? Dit is de centrale vraag binnen het CBCI-project. Deze specifieke projectpijler richt zich vooral op de financiële, economische en financieringscomponent van circulair biobased bouwen en werkt het projectteam aan de ontwikkeling van...

De bouw is een belangrijke driver in de klimaatuitdaging. Indien we ten volle inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar krijgen we ook een forse stijging in hernieuwbare energietoepassingen en creëren we heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook het efficiënt (her)gebruik van materialen en de focus op...