BLOG

Stel je voor, als dakwerker haal je pannen weg bij de renovatie van een dak. Door een windstoot vliegt er asbeststof weg tot op het gazon van de buren. Wat met het kostenplaatje van de sanering van de grond van de buren ? Niet alleen dakwerkers komen in aanraking met asbest bij het uitvoeren van werken. Ook schilders, glaswerkers,...

"De bouw is de alfa en omega van de circulaire economie, we spelen een rol doorheen de hele materiaalketen." Dat heeft Marc Dillen, directeur-generaal van VCB, beklemtoond bij de lancering van de Green Deal Circulair Bouwen op 22 februari op Batibouw. Wat maakt de Vlaamse bouwsector een onmisbare schakel binnen de circulaire economie ? Dat komt op...

Wilt u meer leren over het hergebruik van producten en materialen en over het minimaliseren van restafval? Wil u via een pilootproject experimenteren? Bent u bereid eigen ervaringen te delen? Dan helpt het lerend netwerk van de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) u vooruit. De GDCB gaat uit van Vlaanderen Circulair, VCB en OVAM. Het netwerk biedt...

In de consumptiemaatschappij van de afgelopen eeuw vormde de progressieve uitputting van de niet-hernieuwbare grondstoffen helaas nauwelijks een aandachtspunt. Het was het tijdperk van 'Ik gooi weg en ik koop opnieuw' ... Vandaag ligt de situatie enigszins anders en dit, ook in de bouwsector. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het...

Kamp C richtte enkele jaren geleden De Wijk van Morgen op waarbij we optreden als antenne voor innovatie in de bouw. Daaruit bleek dat bij circulair bouwen vaak enkel wordt gefocust op bepaalde aspecten zoals sloopafval of ecologische materialen. Kamp C betrekt in project 't Centrum alle aspecten in een model van zeven pijlers. Met 't Centrum wil...

Vanaf vandaag heeft de bouw een gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage nu mogelijk. De bouw was al langer gekend om zijn...