BLOG

De bouw is een belangrijke driver in de klimaatuitdaging. Indien we ten volle inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar krijgen we ook een forse stijging in hernieuwbare energietoepassingen en creëren we heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook het efficiënt (her)gebruik van materialen en de focus op...

De Green Deal Circulair Bouwen is een initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de VCB. In februari 2019 zijn we van start gegaan en inmiddels zijn er meer dan 330 deelnemende organisaties aangesloten bij deze 4 jaar durende Green Deal. De Green Deal groeit dankzij de input van en uitwisseling in het lerend netwerk. Dit doen we...

Het Europese Interreg-project Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen, die gedurende 4 jaar werken aan het stimuleren en faciliteren van hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa. Uiteindelijk wil het project een stijging van 50 % bewerkstelligen van de hoeveelheid...

Eind 2019 is het verslag gepubliceerd waarin je een overzich krijgt van het werk dat het operationeel team van Vlaanderen Circulair in de voorbije twee jaar verzette. Daarbij is een belangrijke rol voor onze bouwsector weggelegd! De Vlaamse Confederatie Bouw speelt een actieve rol binnen de Stuurgroep en is (mede-)initiator van verschillende...

De Vlaamse (VCB) en Waalse (CCW) Confederatie Bouw hebben op 17 oktober jl. in het Groothertogdom Luxemburg een gezamenlijke toelichting gegeven over de Belgische activiteiten en projecten om circulair bouwen te bevorderen. Marc Dillen en Francis Carnoy hebben voor een publiek van ruim 140 stakeholders uitleg gegeven over initiatieven zoals...

Stel je voor, als dakwerker haal je pannen weg bij de renovatie van een dak. Door een windstoot vliegt er asbeststof weg tot op het gazon van de buren. Wat met het kostenplaatje van de sanering van de grond van de buren ? Niet alleen dakwerkers komen in aanraking met asbest bij het uitvoeren van werken. Ook schilders, glaswerkers,...

"De bouw is de alfa en omega van de circulaire economie, we spelen een rol doorheen de hele materiaalketen." Dat heeft Marc Dillen, directeur-generaal van VCB, beklemtoond bij de lancering van de Green Deal Circulair Bouwen op 22 februari op Batibouw. Wat maakt de Vlaamse bouwsector een onmisbare schakel binnen de circulaire economie ? Dat komt op...