nl

Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

15-12-2020

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat circulaire en biogebaseerde praktijken door de bouwsector worden overgenomen? Dit is de centrale vraag binnen het CBCI-project. Deze specifieke projectpijler richt zich vooral op de financiële, economische en financieringscomponent van circulair biobased bouwen en werkt het projectteam aan de ontwikkeling van oplossingen en aanbevelingen op deze gebieden. De eerste reeks praktische aanbevelingen met betrekking tot deze projectpijler zijn nu verwerkt in de eerste internationale Whitepaper met de titel "Five essentials for successful circular bio-based construction initiatives", dat de eerste officiële publicatie is in het kader van het CBCI-project. 

De handleiding is getiteld "Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven", en is een praktische gids gericht op voornamelijk, vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Het uitgangspunt van deze white paper is 'learning by doing', zonder aanspraak te maken op volledigheid. In de publicatie vindt u vijf essentiële punten om te overwegen voor de integratie van circulaire en biogebaseerde principes in bouwprojecten. De belangrijkste lessen uit interviews en literatuurstudie over de integratie van circulaire en biogebaseerde principes in bouwprojecten worden gedeeld. In plaats van te theoretiseren is het belangrijkste doel van deze white paper om praktische inzichten en gemakkelijk toepasbare oplossingen te bieden, gebaseerd op 'proofs of concepts'.

Voor deze witepaper is eerst deskresearch gedaan naar onderwerpen als financieringsmechanismen, samenwerkingsmodellen en stakeholderbehoeften en zijn interviews gehouden met de initiatiefnemers en stakeholders van dertien circulaire bouwprojecten, aangeduid als casestudies en cases. Ze werden geselecteerd op basis van hun unieke kenmerken, zoals een combinatie van circulaire en toepassing van biogebaseerde materialen. Hoewel de voorbeeldprojecten voornamelijk nieuwbouwprojecten waren, gelden de principes ook voor renovaties, uitbreidingen van gebouwen en andere bouwprojecten.  

Vijf praktische basisprincipes voor een succesvolle circulaire biobased bouwen 

Het onderzoek en de interviews hebben geresulteerd in de volgende vijf essentiële bouwstenen:

  • Betaalbaar kostenefficiënt & inclusief hergebruik
  • Flexibel voorbereiden op toekomstige functies
  • Passief koel en gezond blijven met biobased materialen
  • Integraal continu reflecteren op circulair biobased voordelen
  • Traditioneel eigenaarschap hou het eenvoudig

Deze vijf zijn bedoeld om partijen in de sector te inspireren om betaalbare en haalbare circulaire biogebaseerde constructies uit te voeren, en als gevolg daarvan te voorkomen dat waardevolle hulpbronnen (waaronder energie) nu en in de toekomst verloren gaan. De voorbeeldcases die in de whitepaper worden besproken, laten zien dat dit mogelijk is! Het is niet altijd gemakkelijk en het vereist wel een flinke dosis doorzettingsvermogen en leiderschap en misschien daarom, zijn de initiatiefnemers zonder uitzondering trots op wat ze hebben bereikt. Zoals de directeur van Cepezed, een van de case studies, schetst "[circulaire constructie] is geen rocket-science, als je bereid bent om het te doen, kun je het doen". 

Wilt u de meer weten over deze Whitepaper "Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biogebased bouwinitiatieven" ? De White Paper is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans en is te downloaden via de volgende link: white paper CBCI 


Meer over het CBCI-project

CBCI is een afkorting van Circular Bio-based Construction Industry. Het CBCI-project heeft als doel praktische oplossingen te bieden om de toepassing van circulaire biogebaseerde bouwen te versnellen. Met real-life projecten, prototyping, testen, modellering en simulatie gaat dit project over leren en doen, in meerdere stappen. In dit toegepast ontwerponderzoek onderzoeken we ook in hoeverre een industriële aanpak bijdraagt aan het verhogen van de circulariteit en de toepassing van biogebaseerde materialen in de bouwsector. Daarnaast gaat het project ook over het ontwikkelen van geschikte aanbestedingsmethodes en businessmodellen en over het aanpakken van belemmeringen in wet- en regelgeving met betrekking tot circulair biologisch bouwen.

Wilt u meer weten over dit project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via deze link zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen via petra.ronda@vcb.be