inzetten op circulair bouwen

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al jarenlang haar schouders onder een waterdichte kringloop van bouwmaterialen en grondverzet in Vlaanderen om veilige, gerecycleerde grondstoffen in de bouw te verzekeren. Haar tagline 'bouw, energie en milieu' vindt  haar weerslag in initiatieven zoals kwaliteitsvol grondverzet; de selectieve tracering van sloop- en bouwafval als grondstof voor nieuwe toepassingen; en het project Groen in de bouw dat het belang, de kennis en de toepassing van natuurversterkende materialen en bouwtechnieken aanmoedigt. 

Bouw-en sloopafval en grondverzet maken het overgrote deel uit van alle reststoffen. In Vlaanderen hergebruikt de sector meer dan 90% van haar afval & uitgegraven grond. Circulair bouwen is dan ook stilaan de maatstaf.

Bouw als voorloper in hergebruik van afvalstoffen


  • 64% van alle afval afkomstig uit de bouw
  • meer dan 90% van bouwafval nu al hergebruikt


Bouw zet versterkt in op circulaire ambities

  • hogere kwaliteit van gerecycleerde materialen
  • meer hoogwaardige toepassingen
  • ook moeilijke reststromen - zoals elektrisch afval uit sloop - recupereren


LAATSTE BLOGPOSTS


Kamp C richtte enkele jaren geleden De Wijk van Morgen op waarbij we optreden als antenne voor innovatie in de bouw. Daaruit bleek dat bij circulair bouwen vaak enkel wordt gefocust op bepaalde aspecten zoals sloopafval of ecologische materialen. Kamp C betrekt in project 't Centrum alle aspecten in een model van zeven pijlers. Met 't Centrum wil...

Vanaf vandaag heeft de bouw een gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage nu mogelijk. De bouw was al langer gekend om zijn...

LEES ALS EERSTE NIEUWE BLOGPOSTS!

Bij het indienen van uw e-mailadres verklaart u zich akkoord met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de Confederatie Bouw. Daarbij gaan wij met de grootste omzichtigheid om met uw gegevens.

initiatieven