nl

Kruisbestuiving over landsgrenzen heen

18-08-2021

Vlaanderen als gidsland in circulair bouwen

Circulaire initiatieven van de Vlaamse bouwsector gaan in andere Europese landen niet ongemerkt voorbij. Zo heeft de Vlaamse Confederatie Bouw enige tijd terug de troeven van haar spin-offs Grondbank en Tracimat toegelicht op een conferentie van het Britse CL:AIRE. Dat is de Britse tegenhanger van Grondbank, die in Vlaanderen gewaarborgd grondverzet in goede banen leidt. De laatste jaren hebben al Franse, Canadese en Baskische delegaties een beroep gedaan op de Vlaamse knowhow rond circulariteit in de bouw. Daarnaast heeft de OESO begin dit jaar goede punten gegeven aan Vlaanderen voor haar afval-, materialen en bodembeheer. De Europese Unie schuift op haar beurt Tracimat als referentie in sloopopvolging naar voren. 

De grondverzetsregeling in Vlaanderen en Grondbank, een traceringssysteem voor uitgegraven grond opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw , bestaan al meer dan 15 jaar. Die opgebouwde ervaring heeft bijgedragen in 2018 tot het uitrollen van een beheersysteem voor de tracering van bouw- en sloopafval: Tracimat. Sindsdien heeft de bouw in Vlaanderen dit gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage mogelijk. Het Tracimat-systeem ligt in de lijn van de EU-kaderrichtlijn 'afvalstoffen' om 70 % van bouw- en sloopafval te hergebruiken, te recyclen en/of terug te winnen tegen 2020. Bovendien vermeldt de 'EU Construction & Demolition Waste Management Protocol (2016)' Tracimat als referentievoorbeeld voor haar aanpak in sloopopvolging.

De Vlaamse Confederatie Bouw deelt haar inzichten en best practices ook graag met haar internationale partners. Zo heeft de VCB enige tijd terug op een conferentie van het Britse CL:AIRE (Contaminated Land: Applications in Real Environments) de troeven van Grondbank en Tracimat uit de doeken gedaan. Net zoals Grondbank focust deze Britse not-to-profit organisatie op het duurzaam hergebruik van grond bij tal van ontwikkelingen. Bekijk hieronder de toelichting van Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw over onder andere het belang van urban mining. 

The safe and sustainable reuse of soils and aggregates is, for many regions around the globe, still a relatively new endeavour. Other environmental issues have taken priority, but the protection and reuse of soil materials is increasingly 'having its time'. These materials are a valuable, finite resource. Since 2009, CL:AIRE has sucessfully developed and run it's Definition of Waste: Development Industry Code of Practice (DoW CoP), which allows construction and development projects to reuse the soils and aggregate materials. 

CL:AIRE is certainly a leader in this field, but during this period we've benefited greatly from having the Grondbank, and more lately Tracimat, teams to look to for collaboration, challenge and as an example of best-practice. CL:AIRE looks forward to improving these links between the two organisations in the future and the benefits this will bring to industry and the environment." 

zegt Nicholas Willenbrock, DoW CoP Manager, van het Britse CL:AIRE 

Eerder dit jaar heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar Environmental Performance Review voor ons land gepubliceerd. Daaruit blijk dat Vlaanderen in het bijzonder goede punten krijgt voor afval-, materialen- en bodembeheer. VCB onderlijnt al langer de aanzienlijke bijdrage van de bouw in het hergebruik en de recyclage van bouw- en sloopafval en het optimaal grondverzet in onze regio. Dankzij circulaire principes in de bouw kunnen we vandaag meer dan 60 % van al het afval dat we als samenleving produceren nuttig hergebruiken. De bouw heeft hierbij niet stil gezeten. Zo recycleren we vandaag reeds meer dan 90 % van het bouw- & sloopafval. Binnen dit segment horen we daarmee bij de koplopers van Europa. Maar er is nog heel wat marge voor verbetering richting hoogwaardige recyclagetoepassingen. Om de kringloop verder te sluiten, is gedegen tracering en vertrouwen in bouwafval als grondstof cruciaal. Daar zetten vandaag duizenden bouwprofessionals op in.