nl

Green Deal Circulair Bouwen; succesvol samenwerken en experimenteren

09-07-2020

De Green Deal Circulair Bouwen is een initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de VCB. In februari 2019 zijn we van start gegaan en inmiddels zijn er meer dan 330 deelnemende organisaties aangesloten bij deze 4 jaar durende Green Deal. De Green Deal groeit dankzij de input van en uitwisseling in het lerend netwerk. Dit doen we via live bijeenkomsten, webinars en een online leer-en netwerkplatform exclusief voor de deelnemers.

In 2019 is begonnen met vier breed opgezette inspiratiedagen, waarbij de focus lag op leren, kennismaken, netwerken en uiteraard circulaire inspiratie opdoen. Om de link met de praktijk te houden, werden deze dagen georganiseerd op locatie bij een van de deelnemende organisaties. Met gemiddeld 250 enthousiaste deelnemers, inspirerende key-notes, interactieve workshops en werfbezoeken konden we het eerste jaar succesvol afsluiten.

Pilootprojecten: leren in de praktijk

Vanaf 2020 kiezen we voor 'actie'dagen en werken we voort op de experimenten en pilootprojecten die de deelnemers zelf hebben opgezet. Er blijft een thematische invulling waarin de verschillende facetten van 'circulair bouwen' aan bod komen. We demonstreren voorbeelden uit de praktijk en zoomen in op de hefbomen, kansen en uitdagingen.

Tijdens de actiedagen ligt de focus op het vertalen van circulaire concepten naar de praktijk. Daarbij spelen de pilootprojecten van de deelnemers zelf een grote rol, omdat zij concreet bijdragen tot het sneller toepassen van circulariteit in de bouwsector. In totaal zijn er nu meer dan 134 projecten geregistreerd, ingediend door individuele organisaties, maar ook vanuit samenwerkingen tussen de verschillende deelnemers.

Werkagenda Circulair Bouwen

Ondertussen wordt er samen met alle relevante stakeholders een Werkagenda Circulair Bouwen voorbereid. Deze agenda krijgt concreet inhoud aan de hand van alle leerlessen en knelpunten gecapteerd uit diverse initiatieven die nu lopen: o.a. eerdere Vlaanderen Circulair Open Call-projecten, de Green Deal Circulair Bouwen en de daaraan gekoppelde Proeftuin Bouw, alsmede het huidige aflopende Beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen'.

Ook hier spelen de pilootprojecten een belangrijke rol, omdat binnen deze Werkagenda de resultaten en leerlessen van de pilootprojecten meegenomen kunnen worden, met de ambitie om de knelpunten weg te werken en hefbomen te versterken.

Actiedagen en deelname

De volgende Green Deal Circulair Bouwen actiedagen vallen op 8 oktober 2020 en 3 december 2020, en ook voor 2021 voorzien we weer een viertal bijeenkomsten, digitaal of fysiek bij één van de deelnemende organisaties.

Eigenlijk zijn inschrijvingen en deelname aan de Green Deal afgesloten omdat de andere deelnemers reeds een heel leertraject hebben doorlopen. Organisaties die toch nog willen meedoen kunnen dit, op voorwaarde dat er tijd gepland wordt om op hetzelfde kennisniveau te komen door de online lespakketten en webinars door te nemen en meteen ook een pilootproject te definiëren. Neem dan contact op via gdcb@vlaanderen-circulair.be.

Voor meer informatie volg onze LinkedIn pagina en bezoek onze website