BLOG

Kamp C richtte enkele jaren geleden De Wijk van Morgen op waarbij we optreden als antenne voor innovatie in de bouw. Daaruit bleek dat bij circulair bouwen vaak enkel wordt gefocust op bepaalde aspecten zoals sloopafval of ecologische materialen. Kamp C betrekt in project 't Centrum alle aspecten in een model van zeven pijlers. Met 't Centrum wil...

Vanaf vandaag heeft de bouw een gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage nu mogelijk. De bouw was al langer gekend om zijn...

Een product is niet langer in gebruik en kan bijgevolg volledig ontmanteld worden om opnieuw als ruwe grondstof te worden ingezet. Heel wat sectoren streven al sinds de jaren 90 van vorige eeuw naar het inzetten van gebruikte materialen als grondstof voor nieuwe hoogwaardige toepassingen. Dit in tegenstelling tot 'downgrading' waarbij gerecycleerde...