nl

Staatsbezoek in Luxemburg met focus op knowhow in circulair bouwen 

29-10-2019

De Vlaamse (VCB) en Waalse (CCW) Confederatie Bouw hebben op 17 oktober jl. in het Groothertogdom Luxemburg een gezamenlijke toelichting gegeven over de Belgische activiteiten en projecten om circulair bouwen te bevorderen. Marc Dillen en Francis Carnoy hebben voor een publiek van ruim 140 stakeholders uitleg gegeven over initiatieven zoals Tracimat en Grondbank, in Vlaanderen, en Walterre en Tradecowall, in Wallonië. Dit seminarie maakte deel uit van het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan het Groothertogdom Luxemburg.

Marc Dillen duidt circulair bouwen in Vlaanderen
Marc Dillen duidt circulair bouwen in Vlaanderen

Beide directeurs-generaal wezen ook op het belang van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's zoals in de diverse Europese Interreg projecten, waar zowel VCB als CCW actief aan deelnemen. Binnen deze projecten werken we samen met onze buurlanden aan concrete oplossingen voor een verdere implementatie van circulaire toepassingen en methodes binnen de bouwsector. Daarnaast was er ruimte voor de initiatieven binnen de Green Deal Circulair Bouwen en het deelplatform Werflink.

Het seminarie "From linear to circular: the future of construction" vond plaats in het kader van het staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Netwerking, nieuwe opportuniteiten en kennisuitwisseling tussen de Luxemburgse en Belgische bedrijven stonden centraal. De koninklijke familie van België en de groothertogelijke van Luxemburg, alsmede politici en vertegenwoordigers uit de sector, toonden bijzondere belangstelling voor de verschillende initiatieven en bedrijven.

de heer Carnoy van CCW aan het woord
de heer Carnoy van CCW aan het woord