nl

Kamp C moedigt al geruime tijd circulair bouwen aan, maar wat betekent dat voor jullie?

03-09-2018

Kamp C richtte enkele jaren geleden De Wijk van Morgen op waarbij we optreden als antenne voor innovatie in de bouw. Daaruit bleek dat bij circulair bouwen vaak enkel wordt gefocust op bepaalde aspecten zoals sloopafval of ecologische materialen. Kamp C betrekt in project 't Centrum alle aspecten in een model van zeven pijlers. Met 't Centrum wil Kamp C het eerste circulaire bedrijvencentrum in België bouwen.

Meer info op de website van Kamp C of in het boek 'In Transitie'

Circulair aanbesteden zetten jullie ook meteen om in de praktijk met 't Centrum. Hoe pakken jullie dit proces aan?

Peter-Paul van den Berg - directeur Kamp C: "Circulair aanbesteden houdt in dat alle partijen betrokken worden bij de bouw en het gebruik van een gebouw, zodat ze van in het begin gezamenlijk gaan nadenken over het ontwerp en de gebiedsontwikkeling. We zetten een bouwteam op met alle verantwoordelijken voor de bouw, exploitatie en onderhoud. Zo zitten alle experts van in het begin samen, met meer efficiëntie en een beter proces en gebouw als resultaat. Een aanbesteding zoals die van 't Centrum was voorheen voorbehouden voor grote hoofdaannemers, terwijl er nu net kansen liggen voor kleinere spelers."

Peter-Paul van den Berg – directeur Kamp C
Peter-Paul van den Berg – directeur Kamp C

Hoever staan jullie in dit proces en wat zijn de volgende stappen?

Peter-Paul van den Berg - directeur Kamp C: "De openbare aanbesteding wordt in oktober gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen partijen zich aanmelden. Vervolgens maken we eind 2018 een selectie van enkele bouwconsortia die mee richting een voorlopig ontwerp gaan. Uiteindelijk weerhouden we in het voorjaar van 2019 één consortium waarmee we het volledige gebouw gaan uitdenken en bouwen.

We eindigen met een bedrijfsgebouw, maar het belangrijkste doel is het proces ernaartoe. We moeten anders gaan denken, anders met elkaar omgaan, andere eisen stellen en de markt uitdagen om met echte innovatieve oplossingen te komen. We zullen de grenzen opzoeken en kijken waar we tegenaan lopen als we de meest extreme vorm van circulair aanbesteden en bouwen volgen.

In co-creatie met VITO begeleiden we dit proces van anders denken met het project "Bouwen aan een circulaire Kempen". We nemen alle bouwactoren mee op deze leercurve.

Het komt er nu op aan om de bouwsector aan boord te krijgen. Hiervoor organiseren we masterclasses op 06/09, 04/10, 18/10 en 25/10. Tijdens de masterclasses tonen we voorbeelden en willen we inspireren om de eigen manier van werken te veranderen."

Waarom adviseren jullie bouwprofessionelen om over te schakelen van traditioneel bouwen naar circulair bouwen?

Circulair bouwen zal de bouwsector erg veranderen. Je ziet dit reeds in het buitenland. Hoogtijd om ook in België in actie te komen. We moeten anders naar een gebouw en een proces kijken waardoor alle aspecten een veel belangrijkere rol zullen spelen. Alle bouwactoren komen in een consortium samen zodat iedereen van in het begin kan meepraten en -denken. Alle gegevens worden in een Building Information Modelling (BIM)bijgehouden zodat het bouwproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

Tenslotte is circulair bouwen ook lucratief. Meer efficiëntie, minder faalkosten, betere communicatie,... kan tot 15% meer winst opbrengen voor alle actoren.

We eindigen met een bedrijfsgebouw, maar het belangrijkste doel is het proces ernaartoe.

besluit Peter-Paul van den Berg - directeur Kamp C