nl

World Resources Forum : bouw als alfa en omega van circulaire economie

25-02-2019

"De bouw is de alfa en omega van de circulaire economie, we spelen een rol doorheen de hele materiaalketen." Dat heeft Marc Dillen, directeur-generaal van VCB, beklemtoond bij de lancering van de Green Deal Circulair Bouwen op 22 februari op Batibouw. Wat maakt de Vlaamse bouwsector een onmisbare schakel binnen de circulaire economie ? Dat komt op zijn beurt uitgebreid aan bod op het World Resources Forum dat doorgaat in Antwerpen van 25 tot 27 februari. Met als focus het belang van kwaliteitsgarantie en van tracering om de kringloop in het hergebruik van bouw- en sloopafval te sluiten.

Vlaanderen is vandaag al koploper in Europa in de recyclage van bouw- en sloopafval. Het hergebruik ervan bedraagt momenteel 95 %. De hoge bevolkingsdichtheid en de schaarse bouwpercelen in onze regio spelen hierin een belangrijke rol. Hoewel de recyclage hoge toppen scheert, kunnen we nog heel wat vooruitgang boeken in hoogwaardige toepassingen. Dat zal de vraag naar primaire grondstoffen immers nog verder doen dalen. Momenteel situeert die recyclage zich vaak in laagwaardige toepassingen waarvan gerecycleerde granulaten in wegenbouw een bekend voorbeeld zijn. Aangezien de afzetmogelijkheden van bouwafval voor zulke toepassingen in dalende lijn gaan, richt de sector zijn pijlen op een kwaliteitsvoller hergebruik. Zo zijn er evoluties in het hergebruik van kwaliteitsvol zeefzand voor betonproducten; experimenten met recyclage van secundaire materialen in nieuwe bakstenen enz.

Sloopbeheerorganisatie Tracimat en haar sloopbeheersysteem zijn hierbij cruciaal om de kwaliteit van hergebruikte ruwe grondstoffen te verzekeren en milieurisico's uit te sluiten. Het Tracimat-systeem ligt in de lijn van de EU-kaderrichtlijn 'afvalstoffen' om 70 % van bouw- en sloopafval te hergebruiken, te recyclen en/of terug te winnen tegen 2020. Bovendien vermeldt de 'EU Construction & Demolition Waste Management Protocol (2016)' Tracimat als referentievoorbeeld voor haar aanpak in sloopopvolging.

Een volgende, cruciale stap voorwaarts is de zorgvuldige tracering van materialen uit de sloop van gebouwen zoals PVC, metalen, elektronica enz. Dat is het sluitstuk om een complete databank van materialen in gebouwen op te zetten. En de circulaire economie verder te optimaliseren door het potentieel van grondstoffen minutieus in kaart te brengen voor toekomstige bouwprojecten en voor hergebruik in andere industrietakken. Het vertrouwen in de selectieve tracering van bouw- en sloopafval is daarbij de sleutel om hoogwaardige toepassingen exponentieel te doen toenemen.