nl

Vlaams Regeerakkoord maakt van bouw speerpunt in circulaire economie

14-11-2019

"We stimuleren de bouwsector om richting circulaire en modulaire gebouwen te evolueren en werken samen met hen een routeplan uit", aldus het Vlaams regeerakkoord (pg. 205)

De bouw is cruciaal voor onze circulaire economie. De sector is een voorloper in Vlaanderen en zet alle zeilen bij om dit verder uit te bouwen. Niet alleen door van selectief sloopbeheer een belangrijk speerpunt te maken en verder in te zetten op green deals met de Vlaamse overheid, maar ook door verdere digitalisering en vooral het gebruik van BIM, 3D-scanning, AI, drones, slimme sensoren enz.

BIM-model voor T2 campus in Genk (ill. Houben)
BIM-model voor T2 campus in Genk (ill. Houben)

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd over het engagement van de Vlaamse regering om in overleg met de bouwsector plannen te maken voor meer circulaire en modulaire gebouwen. Daarbij spelen innovatieve technieken en digitalisering een essentiële rol. Met bijzondere vermelding voor het bouwinformatiemodel (BIM) om duurzamer en modulair te bouwen met minder bouwafval, beter gebouwenbeheer en minder onderhoudskosten enz. Bij sloop zal materiaalherkenning bovendien een steeds grotere rol spelen via nieuwe technologieën zoals A.I., 3D-scanning van gebouwen en drones.

Maximaal hergebruik van bouwmaterialen is immers een prioriteit voor de sector. Belangrijk bij sloopafval is dat gevaarlijke stoffen zoals asbest uit het circuit gehaald worden en gericht verwijderd worden. Bij sloopwerkzaamheden voorzien erkende sloopbeheerorganisaties de nodige instrumenten om selectief en gericht te werk te gaan.

bouw- en sloopafbal bij de bouw van de Scheldekaaien in Antwerpen (ill.Artes Roegiers)
bouw- en sloopafbal bij de bouw van de Scheldekaaien in Antwerpen (ill.Artes Roegiers)

"Vlaanderen recycleert al ongeveer 95 procent van het bouwafval en is daarmee een Europese koploper. Maar nu is het tijd om voluit in te zetten op doorgedreven selectieve sloopopvolging om hergebruik bij hoogwaardige toepassingen te stimuleren. De mogelijkheden van urban mining dienen daarbij grondig onderzocht te worden."

besluit Marc Dillen - directeur-generaal van VCB.

Asbest in oudere gebouwen

Om de gebouwenkringloop te sluiten is het belangrijk asbest selectief uit te faseren. Bij de sloop van Vlaamse woningen en gebouwen ouder dan 2001 blijkt immers in meer dan 90% asbest aanwezig. De Vlaamse overheid wil dat gefaseerd tegen 2034 en 2040 alle risicovolle asbestmaterialen verwijderd zijn. Hiervoor heeft OVAM een actieplan asbestafbouw opgesteld om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Lokale besturen zijn cruciaal bij het verwijderen van asbest in het eigen patrimonium en bij het sensibiliseren van de burgers.