nl

Aannemers kunnen vanaf 1 september verzekering tegen milieuschade afsluiten

30-08-2019

Stel je voor, als dakwerker haal je pannen weg bij de renovatie van een dak. Door een windstoot vliegt er asbeststof weg tot op het gazon van de buren. Wat met het kostenplaatje van de sanering van de grond van de buren ? Niet alleen dakwerkers komen in aanraking met asbest bij het uitvoeren van werken. Ook schilders, glaswerkers, schrijnwerkers, vloerders, technische installateurs lopen het risico op een asbestschadegeval.

In traditionele verzekeringen zijn asbestschadegevallen niet opgenomen. Vanaf 1 september 2019 kun je als bedrijf met een jaaromzet tot 15.000.000 € aansluiten tot de collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid aannemers, geïnitieerd door de Vlaamse Confederatie Bouw. In deze verzekering is ook schade veroorzaakt door asbest opgenomen. Deze verzekering is voorbehouden aan leden van de Confederatie Bouw.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde vast dat traditionele verzekeringen milieuschade nauwelijks dekken en asbestschade al helemaal niet. Marc Dillen: "Dit was het signaal voor ons om samen met de milieuafdeling van verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh Environmental Practice, een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid op te stellen. Het gaat om een collectieve verzekering. De organisatie Immoterrae nv treedt op als verzekeringnemer ten behoeve van de aannemers. Door deze manier van werken stonden we sterker in de onderhandelingen met de verzekeraars en hebben we de premies voor de leden van de Confederatie Bouw kunnen beperken."

We merken een toenemend bewustzijn en een hogere alertheid bij consumenten en bedrijven voor de impact van schadelijke stoffen zoals asbest op mens en milieu. Een bouwbedrijf kan bij het uitvoeren van werken aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het milieu, onder meer bij het verwijderen van asbest. Deze werken worden niet enkel door gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven uitgevoerd, in sommige gevallen mogen ook gewone aannemers zoals dakwerkers asbest verwijderen.

Marc Dillen van VCB.

Immoterrae werd opgericht door de VCB om milieutechnische en juridische expertise te kunnen aanbieden voor vastgoed- en bouwprojecten en het vlotter te bekomen van financierings- en verzekeringsmogelijkheden in de bouwsector.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid dekt eveneens "schade aan de biodiversiteit", een begrip dat de voorbije jaren ook steeds meer aan belang gewonnen heeft, maar de focus van de verzekering ligt dus op asbestschade tijdens diverse aannemingswerken.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid voor aannemers kwam ook uitgebreid aan bod in de pers: