nl

Vlaamse knowhow in hoogwaardige recyclage en circulaire bouweconomie hoog op agenda tijdens staatsbezoek in Lissabon

19-10-2018

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al jarenlang haar schouders onder een waterdichte kringloop van bouwmaterialen en grondverzet in Vlaanderen om veilige, gerecycleerde materialen in de bouw te verzekeren. Haar tagline 'bouw, energie en milieu' vindt haar weerslag in initiatieven zoals kwaliteitsvol grondverzet en de selectieve tracering van sloop- en bouwafval als grondstof voor nieuwe toepassingen. Die thema's worden druk besproken tijdens het seminarie 'water- en afvalbeheer' dat doorgaat in Lissabon naar aanleiding van het gelijktijdige staatsbezoek van het Belgische koningspaar.

De grondverzetsregeling in Vlaanderen en Grondbank, een traceringssysteem voor uitgegraven grond opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw , bestaan al meer dan 15 jaar. Die opgebouwde ervaring heeft bijgedragen tot het uitrollen van een beheersysteem voor de tracering van bouw- en sloopafval: Tracimat. Sinds eind augustus heeft de bouw in Vlaanderen dit gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage nu mogelijk. De bouw was al langer gekend om zijn aanzienlijk hergebruik van bouw en -sloopafval, maar nu kunnen ook de hoogwaardige toepassingen een hoge vlucht kunnen nemen. Sloopbeheerorganisatie Tracimat kan immers de zuiverheid van puin voor hergebruik garanderen. Een win voor de bouw en een win voor de samenleving aangezien de selectieve recyclage van puin voor mee hoogwaardige toepassingen, de vraag naar primaire grondstoffen doet verminderen.

Het Tracimat-systeem ligt in de lijn van de EU-kaderrichtlijn 'afvalstoffen' om 70 % van bouw- en sloopafval te hergebruiken, te recyclen en/of terug te winnen tegen 2020. Bovendien vermeldt de 'EU Construction & Demolition Waste Management Protocol (2016)' Tracimat als referentievoorbeeld voor haar aanpak in sloopopvolging.

De Vlaamse Confederatie Bouw deelt graag haar inzichten en best practices op het internationale echelon richting het sluiten van de keten van een circulaire bouweconomie. Het overhevelen van dit model naar een andere EU-lidstaat is evenwel geen sinecure, aangezien het bepaald wordt door lokale criteria zoals bevolkingsdichtheid, schaarste in ruimte, een faciliterende regionale wetgeving enz. In de toekomst zet de VCB bovendien in op een doorgedreven urban mining om ook andere nijverheden te kunnen voorzien van gerecycleerde materialen uit de bouw om de hoogwaardige circulaire economie te helpen de stap te zetten naar the next level.

Bezoek aan Waterzuiveringscentrum nabij Lissabon

Tijdens het seminarie 'water en afval' kwam ook waterzuivering en het belang van hergebruik in onder meer verdichte kernen aan bod. Die toelichting van VLAKWA werd versterkt door een bezoek aan een waterzuiveringscentrum nabij Lissabon. Het afvalwater dat er wordt gezuiverd, wordt onder meer voor landbouwdoeleinden ingezet.

>>> Bekijk de reportage van het VRT-journaal.