nl

Earth overshoot day: in de bouw pak je de klimaatuitdaging aan!

31-03-2021

30 Maart 2021 is de dag waarop we in ons land alle hernieuwbare bronnen voor het hele jaar hebben opgebruikt. Dit is onze zogeheten Overshoot Day. Wereldwijd gezien ligt die dag op 22 augustus , maar in heel wat Europese landen valt die een stuk vroeger. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept daarom jongeren en professionals met werkervaring op om te kiezen voor een job in de bouw. Zo slaag je er samen met je toekomstige collega's in om in de gebouwensector alleen al 40% van de CO2-uitstoot in ons land terug te dringen. Naast de energetische renovatiegolf werk je dag in dag uit aan een betere leefomgeving met meer groen, optimaal waterbeheer, groene mobiliteit, groene energieproductie, circulaire materialenstromen enz. In de bouw kan je aanzienlijk meehelpen aan het opschuiven van overshoot day in ons land #MoveTheDate.

Meer nog, de Vlaamse regering zet met haar relancemaatregelen voor meer dan 60% in op duurzame bouw- en infrastructuurwerken. Zo wil zij de economie in ons land herstellen en werk maken van een betere leefomgeving en de klimaatuitdaging aanpakken. Niet alleen wil de Vlaamse regering de verhoopte renovatiegolf verder op gang trekken, onze binnensteden vergroenen en een modal shift verwezenlijken in onze globale waterhuishouding, ook worden er heel wat middelen vrij gemaakt om de mobiliteit te verduurzamen met laadpalen, uitgebreide fietsinfrastructuur, meer vrachtvervoer over water enz. Op elk van die terreinen zijn bouwprofessionals de problem solvers van dienst.

Beeldmateriaal: Tijl De Meulemeester, Jan Heirweg, Dieter Brunee
Beeldmateriaal: Tijl De Meulemeester, Jan Heirweg, Dieter Brunee

"De bouw is uitgegroeid tot een heel diverse sector. Naast een flinke dosis high tech haakt de sector in op tal van maatschappelijke aspecten. Vooral hernieuwbare energietechnieken, slimme gebouwen en de klimaatuitdaging vormen de hoofdtoon in de dagelijkse werkzaamheden van de bouw. De VCB doet daarom een warme oproep aan alle jongeren en professionals met ervaring om met hun vaardigheden en expertise een job in de bouw na te streven en samen te werken aan innovatieve toepassingen om onze regio en het leefmilieu op de rails te krijgen", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Duurzame jobs in een duurzame sector

De VCB zet ook in 2021 sterk in op haar campagne #WERFZE om de troeven van de bouw onder aandacht te brengen. Zo vestigt zij de aandacht op het grote maatschappelijke belang van de sector voor o.a. klimaat, digitalisering en de circulaire economie. Het gaat daarbij zowel om de traditionele beroepen in de bouw, die broodnodig zijn, maar we schuiven ook profielen en start-ups naar voren die nog te weinig bekend zijn bij het grote publiek. En die in de slipstream zitten van evoluties in de bouw zoals hightech en duurzaamheid. Beide zijn onlosmakelijk verbonden aangezien heel wat digitale toepassingen circulair bouwen en optimaal materialengebruik helpen realiseren. Denk maar aan BIM-professionals die digitaal en volledig in 3D het bouwproject voorbereiden, installateurs voor smart buildings, specialisten in 3D-betonprinten, metselrobot-operatoren, innovatiecoördinatoren enz.

En vooral klimaat en energie zijn niet meer weg te denken bij jobs in de bouw. Technici van studiebureaus, werfleiders, conducteurs en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige gebouwen omwille van hun rol bij de voorbereiding en bij de uitvoering van projecten Zij moeten de projecten zo detailleren en tegelijk zo op de uitvoering toezien dat de energievereisten en de steeds vaker gecontroleerde luchtdichtheid effectief worden bereikt. Zo moeten metselaars nu meer dan ooit oog hebben voor de isolatie in de bouwschil. Bij diverse schrijnwerkberoepen moet er aandacht zijn voor de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen. Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. Meer dan voorheen moet de onderhoudsvakman instaan voor het onderhoud van de installaties en van de bouwschil.

Ten slotte, gaat een bouwproject steeds vaker gepaard met klimaatadaptieve ingrepen zoals hergebruik en infiltratie van regenwater, het gebruik van doorlaatbare materialen, de aanleg van groendaken en -gevels, daktuinen enz. Aannemers tellen dan ook steeds meer groenwerkers in hun rangen en zij wenden steeds meer natuurtechnische materialen aan. Ook focussen milieutechnologen en ingenieurs op duurzaamheid en spaarzaam watergebruik.