nl

Vlaanderen Circulair; een 'eerste' terugblik op twee jaar samenwerken

31-01-2020

Eind 2019 is het verslag gepubliceerd waarin je een overzich krijgt van het werk dat het operationeel team van Vlaanderen Circulair in de voorbije twee jaar verzette. Daarbij is een belangrijke rol voor onze bouwsector weggelegd! De Vlaamse Confederatie Bouw speelt een actieve rol binnen de Stuurgroep en is (mede-)initiator  van verschillende initiatieven en projecten om de circulaire economie een boost te geven.

Deze eerste terugblik is ook meteen de afsluiting van een eerste periode. Bij de oprichting van Vlaanderen Circulair maakten we immers met onze 'Startverklaring' een 'rollend programma' op voor de periode 2017-2019. Deze terugblik is een antwoord op de toenmalige plannen in de Startverklaring. Onze belangrijkste vaststelling? Er is meer gebeurd dan voorzien. We kregen bijvoorbeeld de kans om drie Open Calls te lanceren en zo meer dan 130 innovatieve circulaire economieprojecten te ondersteunen. In 2019 initieerden de Vlaamse Confederatie Bouw en OVAM  de Green Deal Circulair Bouwen; een onvoorziene opportuniteit binnen de scope van Vlaanderen Circulair met een ongekend aantal van meer dan 300 deelnemende organisaties!

De terugblik in de vorm van een interactieve PDF, illustreert de verschillende activiteiten en projecten onder de vlag van Vlaanderen Circulair en stelt de verschillende stuurgroep partners aan je voor.

Vlaanderen Circulair werkt nu, begin 2020 aan een 'doorstart': de aansturing wordt herschikt en we timmeren aan een nieuw werkprogramma voor de komende jaren. Daarbij maken de partners zich hard om de Circulaire Economie in Vlaanderen verder tot een succes te maken. 

https://vlaanderen-circulair.be/nl/terugblik