nl

Meer hergebruik van bouwmaterialen; hoe pak je dit aan? 

24-04-2020

Het Europese Interreg-project Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen, die gedurende 4 jaar werken aan het stimuleren en faciliteren van hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa. Uiteindelijk wil het project een stijging van 50 % bewerkstelligen van de hoeveelheid hergebruikte bouwelementen tegen 2032.

Het projectteam ontwikkelde hiervoor een methodologie om de bouwproducten met potentieel voor hergebruik, voorafgaand aan sloopwerken, te kunnen identificeren en inzichtelijk te maken. Daarnaast is er een praktische handleiding geschreven voor het integreren van deze bouwmaterialen binnen nieuwe projecten.

De eerste gids beschrijft het volledige identificatieproces, vanaf een eerste visuele inspectie van het gebouw en zijn omgeving, tot de uiteindelijke opmaak van een inventaris voor hergebruik , waarin de geïdentificeerde herbruikbare bouwelementen worden opgelijst.

Deze inventaris geeft informatie over de kenmerken van de materialen en producten, zoals afmetingen en hoeveelheden, hun conditie, milieu-impact, technische kenmerken, demontageadvies, enz.

Hergebruik-inventarissen zijn een cruciale stap om ervoor te zorgen dat meer bouwmaterialen en -producten effectief worden hergebruikt door de bouwsector. Met betrekking tot deze algemene doelstelling kunnen deze inventarissen verschillende doelen dienen:

  • Het verstrekken van informatie aan eigenaren en ontwerpers van nieuwe projecten over mogelijkheden voor hergebruik op dezelfde locatie.
  • Bekend maken van de beschikbaarheid van potentieel herbruikbaar materiaal bij recuperatiebedrijven en andere geïnteresseerde partijen die een effectieve bijdrage leveren aan de kringloop van de bouwmaterialen.
  • Het sloopbedrijf informeren over welke elementen zorgvuldig gedemonteerd en gesorteerd moeten worden.
  • Dienen als beslissingsinstrument om een efficiënte recuperatie van producten mogelijk te maken.

De handleiding richt zich tot bouwprofessionals en alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het afbraak- en bouwproces: eigenaars van gebouwen, aannemers, architecten en ingenieurs, alsmede handelaren in herbruikbare bouwmaterialen enz.

Copyrights Rotor DC
Copyrights Rotor DC

Een tweede handleiding ondersteunt bouwprofessionals in het proces van de integratie van deze gerecupereerde bouwelementen en -materialen in nieuwe (renovatie) bouwprojecten. De gids is in eerste instantie gericht op grootschalige en publieke projecten, maar is ook zeer bruikbaar voor kleinere en private initiatieven.
De uitgebreide informatie begeleidt de verschillende actoren en bouwteams door de verschillende fases van het bouwproces en biedt de lezer inzichten in mogelijkheden en aanpak.

Beide handleidingen zijn in een voorlopige versie beschikbaar en worden geëvalueerd aan de hand van de feedback en ervaringen die het FCRBE project team op zal doen binnen een 36 proefprojecten in België, Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk in de komende 2 jaar. De definitieve versies van beide handleidingen zullen eind 2021 beschikbaar moeten zijn.

Meer informatie over het FCRBE project en de downloads van genoemde publicaties zijn te vinden op onze FCRBE website.

Ook kan je onze Instagram account volgen: #1500reuse. Hier documenteren we 1500 bedrijven en handelaren in gerupeerde bouwmaterialen en -elementen. Het bewijs dat hergebruik mooi en toegankelijk is!