nl

Kennisuitwisseling 3 regio's tijdens RE C² Studiedag

11-02-2020

Vanuit het Europese Interrreg-project RE C² werd op 30 januari 2020 een grensoverschrijdende studiedag georganiseerd over circulair bouwen en hergebruik van materialen in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië.

Tijdens deze studiedag kregen aanwezigen de gelegenheid kennis en goede praktijken uit te wisselen over de traceerbaarheid van secundaire materiaal- en grondstromen en over de regelgeving van grensoverschrijdende transport tussen de 3 projectgebieden: Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.

De studiedag werd druk bijgewoond. Met 95 deelnemers waren alle partners in de bouwketen vertegenwoordigd: bouwbedrijven, architecten, overheidsinstanties, beroepsfederaties, onderzoekers alsook studenten uit het hoger onderwijs.

De traceerbaarheid van gronden, granulaten en materialen die vrijkomen uit de sloop werd vanuit Vlaanderen toegelicht door de vzw Tracimat en Grondbank, vanuit Wallonië door FEREDECO en Walterre en vanuit Frankrijk door Hesus en Soltracing. De regelgeving over grensoverschrijdend transport werd voor België toegelicht door Bernard Deltour en voor Frankrijk door Laurène Provost, beide advocaat bij Industrious Lawyers. De voormiddag werd afgesloten met enkele praktijkgetuigenissen van het Brussels BC Materials, Group De Brabandere en Soltracing.

Na de middaglunch werd in parallelle sessies dieper ingegaan op de thema's die 's voormiddags aan bod kwamen. In kleine groepen kregen de deelnemers verdere toelichtingen door Département du Sol et des Déchets, Derbigum, OVAM, Tradecowall, Werflink en WTCB-CSTC en was er ruimte voor specifieke vragen en praktische implementatie.

De studiedag toonde de gelijkenissen en verschillen aan tussen de verschillende regio's in circulair bouwen en de traceerbaarheid en hergebruik van materiaalstromen. Openstaan voor de getuigenissen van andere regio's, het delen van kennis en samenwerking tussen alle stakeholders van verschillende regio's is een belangrijk hefboom in het succes van de circulaire economie.

Deze studiedag werd georganiseerd door de Vlaamse Confederatie Bouw en Confédération Construction Wallone en kadert in het Interreg-project RE C², een project dat uw bedrijf begeleidt op weg naar hergebruik, herwinning en recyclage van uw afvalstromen door de ontwikkeling van korte circuits.

Voor degene die meer weer wil weten over circulair bouwen in de praktijk wordt er een 3-delige masterclass georganiseerd in de periode maart-mei 2020. Ook organiseren de partners in het project van 11-13 maart 2020 een studiereis naar Bordeaux, waar deelnemers meegenomen worden naar een aantal interessante circulaire projecten en kennis maken met de hergebruik- en recyclagesector.

Meer informatie over het Interreg  RE C² project is te vinden op de website